Great prizes for great teachers!

Great prizes for great teachers!

This autumn we will award 200 books from the prestigious publishers that we represent and distribute: Cambridge University Press, Oxford University Press, National Geographic Learning etc.

Imagine what are the five ingredients that make a good teacher. Write a short story illustrating them (about 150 words). Submit the story and win the prize.

The closing date for submitting the story is Friday, 10th September 2018.

Good luck!

REGISTRATION FORM

RULES

CONCURS - Great prizes for great teachers!

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat și desfășurat de centrul de carte Fischer International, cu sediul in bd. Lascar Catargiu, nr. 14, sector 1, București, având codul unic de înregistrare RO22892490, reprezentată de Daniela Vaduva, în calitate de Director General (denumită în continuare Organizator), în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, cu sediul în str. Cronicarilor, nr. 2, sector 1, București. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit de Organizator și va fi făcut public pe site-ului www.cartiengleza.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.cartiengleza.ro.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot trimite un email la fedu@fedu.ro, pe întreaga durată a concursului.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul Great prizes for great teachers! se desfășoară în perioada 01 august 2018 – 10 septembrie 2018. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 3.1. CALENDARUL CONCURSULUI

- 01.08. 2018 – 10.09. 2018 – perioada de inscrieri si de trimitere a textelor.
- 14.09.2018 - anunțarea celor 10 câstigători.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

- La concurs pot participa profesorii de limbă engleză din România.
- Textele trebuie sa aiba maximum 150 cuvinte.
- Participantii trebuie sa raspunda la urmatoarea intrebare: „Tell us what are the five secret ingredients that make a good teacher and send us a short story illustrating them (150 words) and the prize can be yours.
- Aplicatiile pot fi transmise completand formularul aflat pe site-ul cartiengleza.ro, sectiunea blog, sau prin e-mail la adresa: fedu@fedu.ro, împreună cu următoarele informații: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, scoala si oras.
- Textele care vor fi înscrise în concurs trebuie să fie originale (realizate de catre concurenți, sub orice formă de exprimare artistică);
- Nu vor fi acceptate în concurs texte care conțin sau instigă la orice formă de violență sau au caracter ofensator, discriminatoriu, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Nu vor fi acceptate în concurs texte care conțin publicitar, materiale promoționale sau sigle/branduri vizibile;
- Trimiterea textelor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor dreptul de a face publice lucrările respective, integral sau parţial, fără nici un fel de plată. Eventuala folosire a lucrărilor va fi însoţită de menţionarea numelui autorului.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE

Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/cartiengleza.ro/ și pe pagina web a acestuia www.cartiengleza.ro. Câștigătorii vor fi contactati conform informațiilor furnizate de acesta în dosarul de participare la concurs. 

Premiile campaniei constau in 200 de carti care vor fi acordate dupa cum urmeaza: 10 premii a cate 20 de carti (echivalentul unei clase de elevi).

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor profesorilor de limba engleza cu domiciliul/reședința pe teritoriul României, cu excepția angajaților Organizatorului concursului și a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorilor și textele lor să poată fi făcute publice.

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele câștigătorilor și câștigul acordat în cadrul acestui concurs. Câștigătorii vor fi afișati pe site-ul www.cartiengleza.ro, în conformitate cu prevederile Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial.

Organizatorul se obligă, să respecte prevederile regulamentului GDPR privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, pot interveni asupra datelor personale oricand doresc si pot solicita:

- informarea si consultarea datelor personale
- actualizarea datelor personale
- stergerea datelor personale
- restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către Organizatorul concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

Datele colectate si utilizarea acestora:

- Nume, prenume – datele sunt utilizate pentru realizarea inscrierii in concurs.
- Numarul de telefon/adresa de e-mail - informatiile sunt utilizate pentru mentinerea comunicarii cu privire la detaliile concursului sau pentru transmiterea de mesaje, oferte, informari etc.
- Scoala si orasul – informatiile sunt utilizate pentru transmiterea premiilor.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

SECȚIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecătorești române competente.

Comentarii

Sigla PlatiOnline Sigla Mastercard Sigla Visa